header

Senioren Hollands Kroon

Missie en doelstellingen

SHK hecht er waarde aan om realistische doelen te stellen, uitgangspunt daarbij is onze missie. Wij zijn een lokale politieke partij die staat voor goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht de leeftijd. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor betrouwbaar besturen dat in het teken staat van een goede leefbaarheid en welzijn voor alle doelgroepen in onze samenleving, maar met name voor de kwetsbare ouderen en jongeren.

Missie Senioren Hollands Kroon (SHK)

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving, die door gebrek aanzelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.

Hoofddoelstellingen:

1. Een goede gezondheidszorg met oog voor Wmo, jeugdzorg, ouderenmishandeling, gezondheidscentrum, schuldhulpverlening.

2. Een goede sociale samenhang: een plek voor iedereen.

3. Hoog niveau van veiligheid: verhoging buitendijken, ruimtelijke ordening, behoud van het IJsselmeer als drinkwatervoorziening voor mens, plant en dier.

4. Voorstander voor burgerparticipatie: stimuleert meedoen met lokale politiek.

5. Voldoende senioren en starterswoningen.

6. Duurzame energie, zonne-energie en biomassa.

7. Goed onderwijs, brede scholen met behoud van sport en schoolzwemmen.

8. Goede werkgelegenheid.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.