header

Groslijst SHK

Gemeenteraadsverkiezing Hollands Kroon

Bestuurlijke vernieuwing zal door ons, daar waar het vooral bijdraagt aan een betere verhouding tussen burger en bestuur, worden ondersteund.

Burgerparticipatie is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

De SHK heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, gemeente Hollands Kroon, de onderstaande groslijst samengesteld. De lijst is op 6 januari 2018 tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), door de leden van de partij goedgekeurd.

1. Jip Pankras
2. Mary van Gent-Overdevest
3. Pim de Herder
4. Jeff Leever
5. Peter C. Meijer
6. Gerrit Roos
7. Henk Koomen
8. Piet Dijkstra
9. Huig den Hollander
10. Robert Stam
11. Arnold Philipsen
12. Marieke Roos – van Riel
13. Co Wisse
14. Jacqueline Philipsen – Duijzers
15. Dirk Olij
16. Piet Bruijstens.

           
1. Jip Pankras, 
fractievoorzitter
2. Mary van Gent-
Overdevest, wethouder
5. Peter C.Meijer,
fractiesecretaris 
12. Marieke Roos-van Riel, 
secretaris bestuur 

   
14. Jacqueline Philipsen–
Duijzers, voorzitter
en penningmeester
bestuur
16. Piet Bruijstens   

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.