header

Fractie versus Raad

Samenwerkende partijen

De fractie van de SHK maakt onderdeel uit van de gemeenteraad van gemeente Hollands Kroon.

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. De partijen SHK, LADA, VVD en CDA hebben samen een coalitie (samenwerkingsverband) gevormd. Deze vier fracties hebben ieder één wethouder in het college van burgemeester en wethouders, afgevaardigd.

De fracties vergaderen maandelijks voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering. Tijdens het fractie overleg wordt de agenda van de raadsvergadering doorgesproken.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur (in Nederland: het college van burgemeester en wethouders).

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als het om persoonlijke aangelegenheden gaat, of als de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden hiertoe beslist.

Het verslag van de openbare zitting van de gemeenteraad is openbaar en eventueel te verkrijgen door gebruik te maken van de wetgeving openbaarheid van bestuur.

Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoekschrift, ook richten tot de gemeenteraad.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.