header

Fractie

De fractieleden van SHK.

Gedreven bestuurders met een hart voor de mens!

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.