header

Dorpsraden

De kern van de gemeente

Het zijn, als de burgerparticipatie goed is georganiseerd, de ogen en oren van de samenleving van een kern. Voor iedere doelgroep een belangrijk contactpunt in hun woonkern.

Dorpsraden als waardevol contactpunt voor de SHK.

De SHK luistert naar de burgers. De SHK blijft graag in contact met alle inwoners van Hollandskroon. Door middel van het organiseren van dorpsraden is de burger dichtbij. Wij streven ernaar om regelmatig met de raden om tafel te gaan om zodoende te horen en te voelen wat er leeft in onze samenleving. De SHK is blij met burgers die zich willen verenigen in een dorpsraad, voor de burgers is het een manier om beter in contact te komen met de leden van de SHK.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.