header

Denktank

Wij denken mee

Onze adviseurs, mensen die midden in de samenleving staan en graag met ons meedenken!

Onze Denktank krijgt na de Gemeenteraadsverkiezingen nieuwe invulling.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.