header

Bestuur SHK

Gedreven bestuurders met een hart voor de mens

Wij ondersteunen alternatieve energie en het beleid dat voor de klimaatverandering goed uitpakt. De SHK zal daar waar ze invloed op heeft groene energie meer stimuleren.

Bestuur Senioren Hollands Kroon (SHK)Jacqueline Philipsen,
voorzitter a.i en penningmeester


Marieke Roos,
secretaris a.i.
  Piet Bruijstens,
bestuurslid

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.