header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


04 okt.


In het Parool van dinsdag 4 oktober jl. hebben wij kunnen lezen dat een motie "Doorvaart in de Kop van Noord Holland bij Den Oever " ingediend door Statenlid Jeff Leever van de Ouderenpartij N.H. om een haalbaarheid studie in te stellen, naar de realisering van een nieuwe vaarverbinding tussen het IJsselmeer en het Amstelmeer kanaal. Deze motie werd unaniem door de Staten van Noord Holland aangenomen... Deze ontwikkelingen geven een enorme economische ontwikkeling voor onze gemeente, regio en provincie. De SHK zijn ingenomen met deze historische win-win situatie voor Hollands Kroon. Mede met dank aan ons raadslid Jeff Leever die dit heeft binnen gehaald.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.