header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


03 aug.Oplossing nodig voor tractorverkeerr


Oplossing nodig voor tractorverkeer
Noordhollands Dagblad
  01-08-2017

Er moeten meer maatregelen komen om problemen tussen landbouw- en ander verkeer te voorkomen. Dat stelt provinciaal statenlid Jeff Leever uit Wieringerwerf namens de Ouderenpartij Noord-Holland in vragen aan Gedeputeerde Staten. Volgens Leever blijkt het landbouwverkeer van gewoon verkeer scheiden, door tractoren op parallelwegen te laten rijden, niet voor meer veiligheid te zorgen, gezien de vele ongelukken op die wegen. Op die wegen rijdt vaak ook fietsverkeer. Recht Leever vindt dat tractoren ook recht hebben op hun plek op de weg. Tegelijkertijd wijst hij op het snelheidsverschil tussen tractoren en andere weggebruikers en vindt dat de provincie meer het voortouw moet nemen in maatregelen om de wegen - zeker als er geen fietspaden zijn - veiliger te maken. Hij denk aan een combinatie van tractorpasseerstroken, vrijliggende fietspaden op gemeentelijke wegen en verbreding van provinciale en gemeentelijke wegen. Het Statenlid vraag GS mee te werken aan oplossingen en daar ook geld voor vrij te maken. Ronald den Boer | Sectie: REGIO | Editie: SCH

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.