header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


bestuur fractie en denktank lunch 11 febr 2017

11 feb.Overleg SHK


De ontwikkeling van Hollands Kroon leeft binnen de partij SHK. De SHK neemt haar taken binnen Hollands Kroon serieus en is daarom al gestart met het in kaart brengen van behoeften van de inwoners voor een bestendige en leefbare samenleving nu en in de toekomst. Dit mede ter voorbereiding op de verkiezingen in 2018. Om tot een goed programma te komen zijn bestuur, fractie en denktank gestart met een reeks van bijeenkomsten om de voorbereiding op de verkiezingen zo goed mogelijk op te pakken.
Graag luistert de SHK naar haar inwoners. Heeft u ideeën om te komen tot verbetering, verbetering waar de SHK invloed op zou kunnen uitoefenen, laat het de SHK dan weten. Dit kan o.a. door uw idee te mailen naar info@seniorenhollandskroon.nl (of via de contactpagina) of door in contact te treden met de fractieleden, het bestuur of de leden van de denktank.

Tijdens de lunch werd nog even nagepraat over de vergadering. Deze werd als zeer waardevol beschouwd!

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.