header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


23 mrt.Openbare fractievergadering maart 2017


PERSBERICHT 

Op 23 maart 2017 houdt Senioren Hollands Kroon haar Openbare Fractievergadering van 14-1600 uur in De Kroon, Kroonwaard 1 1775BX Middenmeer.

Insprekers dienen zich uiterlijk te melden bij de factiesecretaris:
Peter C. Meijer 0227-503559 of mail meijerpc@quicknet.nl.

De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 28 maart.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.