header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


Cultuur-schuur

26 jan.Openbare Fractievergadering 26 januari 2017


Op 26 januari a.s. is de volgende openbare Fractievergadering van de SHK. De Fractie vergadert dan in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 te Wieringerwerf.
Aanvang: 14.00 uur tot 16.00 uur. De SHK hoopt u dan weer te ontmoeten!

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.