header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


17 nov.Openbare fractievergadering


Persbericht
Donderdagmiddag 17 november 2016 van 14,00-16.00 uur houdt Senioren Hollands Kroon haar openbare fractievergadering. Het betreft de raadsagenda van 22 november.
De plaats is Café Bloemenlust Burgemeester Lovinkstraat 3 1764GA Breezand.
Insprekers dienen zich uiterlijk te melden bij de factiesecretaris:
Peter C. Meijer 0227-503559 of mail meijerpc@quicknet.nl.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.