header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


15 dec.Openbare Fractievergadering


PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

Bij deze nodigen wij u uit voor de Openbare Fractievergadering die op 15 december welke gehouden wordt in Hotel Pension van Ewijcksluis, Van Ewijkspad 1 1761 JN Anna Paulowna. De bijeenkomst wordt gehouden van 14.00-16.00 uur.
(tel. 0223-721500 of 06-2906955).

De agenda omvat vooral de agenda van de raadsvergadering van 20 december 2016.

Insprekers dienen zich uiterlijk voor aanvang te melden bij de factiesecretaris:
Peter C. Meijer 0227-503559 of mail meijerpc@quicknet.nl.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.