header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


26 jul.Kermis HippolytushoefJammer, jammer,
Dat er dit jaar op een dergelijke wijze een einde moet komen aan de kermis in Hippo! De partij SHK heeft afgelopen dinsdag hierover vragen gesteld aan het college van B & W. Het gaat de SHK aan het hart dat een dergelijke lang gekoesterde traditie op deze wijze niet doorgaat! De burgemeester:â€Â Het gaat hier om regels die in april 2016 zijn vastgesteld op het gebied van Brandveiligheidsvoorschriften. Afgelopen  jaar is het  gedoogd dat de fa. Jonker op de aloude plek stond.  Het is dus al een jaar bekend dat de autoscooters niet meer op het Kerkplein mogen staanâ€Â. De burgemeester zegt in zijn antwoord verder dat de gemeente nog steeds in overleg is om een alternatief te vinden. De SHK vraagt zich af waarom er niet eerder begonnen is aan dat overleg. Dan was nu misschien alles opgelost. Weer is er een deuk geslagen in het de verhouding burger versus gemeente  waar uiteindelijk alleen maar verliezers zijn. Duidelijk voor de SHK is dat de gemeente er alles aan zal moeten doen dergelijke zaken in de toekomst eerder te signaleren om zodoende tijdig de juiste oplossingen te vinden. Één ding is in ieder geval duidelijk: binnen het huis van de gemeente lijkt het erop dat men de empathie en het vermogen mist om zelf dergelijke voor de burgerij belangrijke processen te sturen. Misschien dat B & W nog iets uit de hoge hoed weet te toveren.....   

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.