header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


21 feb.Gratis VOG voor vrijwilligers


Gratis Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerswerk is enorm belangrijk voor onze samenleving. Daarom heeft het college besloten om Verklaringen omtrent gedrag (VOG) met onmiddellijke ingang gratis te verstrekken aan medewerkers van vrijwilligersorganisaties die werkzaamheden verrichten in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.
Voorwaarden voor geschikte locaties
Aan de gratis verstrekking zijn de volgende voorwaarden gesteld:
•    De organisatie werkt in het belang van de inwoners van Hollands Kroon.
•    De organisatie valt niet onder de huidige regeling van het Ministerie.
•    De organisatie voldoet aan de overige voorwaarden die het Ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment stelt.
De huidige regeling en de overige voorwaarden zijn te vinden op de website van Ministerie van Veiligheid en Justitie. Via de link kunt u de verklaring aanvragen.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.