header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


26 okt.Fractievergadering oktober


De fractie vergadert deze maand in het dorpshuis van Kolhorn.
Kerkepad 1-3. Aanvang 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.
Insprekers aanmelden bij Peter Meijer 0227 503559 Meijerpc@quicknet.nl

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.