header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


29 nov.'De Kei', is gezond en klaar voor de 'brede school'


De Senioren Hollands Kroon (SHK) schreven op dinsdag 29 november het volgende aan de wethouder Westerkamp:

Geachte heer Westerkamp,

Daar zijn we weer.
De Senioren Hollands Kroon vinden dat er nu echt, het duurt en duurt maar, zeer serieus naar het behoud van
De Kei en naar het mogelijk aanbouwen van bijgebouwen aan De Kei te Hippolytushoef dient te worden gekeken.
De discussie over de plaats van de brede school dateert van al vanaf begin 2013, nog even en het is 2017.
De Kei is gezond. Met het toegekende vignet ‘Gezonde School’ laat De Kei zien dat de school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen en dat werken aan gezondheid op school loont.
Dat ziet er bijzonder gunstig uit. Ook ligt de school gunstig gesitueerd ten opzichte van het dorp (verkeersstromen).
Ook de kinderen uit Westerland/De Haukes/Westerklief/Oosterklief kunnen de school via de Parallelweg en
de fiets- en wandeltunnels, onder de N99, goed bereiken.

Wij vinden dat de huidige school kan worden uitgebreid tot een zogenaamde brede school.
In De Kei bevinden zich 8 lokalen met 220 leerlingen. De Henricus school heeft eveneens 8 leslokalen met
220 leerlingen.
Globaal geven wij nu de mogelijkheden aan. Het is uitermate gunstig dat de twee toegangen met het
schoolplein aan de westkant van de school De Kei ver uit elkaar liggen.
Dat bevordert een goede toegang tot alle leslokalen.
De school kan aan de oostkant worden uitgebreid met 8 leslokalen (in twee lagen) inclusief sanitaire ruimten,
een lift, een ruimte voor de conciërge en voor het onderwijspersoneel.
De nieuw aan te bouwen klaslokalen worden kleiner (onderwijs voorschiften) dan de huidige klaslokalen in De Kei.
Met de door jouw geopperde verwachting van de terugloop tussen 2015 en 2030 (in 2018/2019 zal de school pas
optimaal kunnen functioneren) met honderd leerlingen, moet het in de toekomst op de plaats van De Kei
goed te doen zijn. In de loop van jaren komen er wellicht één of twee leslokalen voor andere functies in aanmerking.
Bijvoorbeeld voor zelfstandige werkplekken.
Maar misschien valt het mee en dat gezien in het kader van de verdere ontwikkeling van Agriport A7.
Noodlokalen hebben absoluut niet onze voorkeur.
De school moet zich nu toch al lange tijd behelpen met noodlokalen. Verre van ideaal!
De klimatologische omstandigheden in noodlokalen zijn en blijven in het algemeen van heel matige kwaliteit.

Een veel gehoord geluid is dat onderwijzend personeel zeer op prijs stelt om in ruime leslokalen te werken.
In De Kei zijn 8 ruime leslokalen aanwezig waarvan er twee zijn uitgevoerd met een entresol.
Zo groot worden lokalen voorlopig niet meer.
Door een aanbouw van gelijke afmetingen en in vorm van de huidige gymzaal, ter plaatse van de huidige gymzaal,
kan worden voldaan aan de gewenste eis voor een gymzaal.
De zaal kan dan door een scheidingswand gemakkelijk in tweeën gesplitst worden waardoor een groter gebruik
mogelijk is.

Bouwschema: de 8 lokalen kunnen praktisch zonder hinder gerealiseerd worden.
Daarna kan het oorspronkelijk schoolgebouw met de 8 leslokalen en aanverwante vertrekken worden gerenoveerd.
Vervolgens kunnen de leerlingen van de Henricus (ook 8 lokalen met 220 leerlingen) hun intrek nemen in De Kei .
Achter de sport(gym)zaal (zuidoostkant) bevindt zich nog een behoorlijke ruimte om het kinderdagverblijf met
een aparte ingang te realiseren.

Het zal een goede zaak kunnen zijn de woning, gekoppeld aan de school, ‘terug’ in eigendom te verkrijgen.
De woning staat te koop!
Hier zijn dan diverse functies in onder te brengen zoals ruimten voor een logopedist, een schoolarts,
een fysiotherapeut, voor dyslexiehulp, voor interne begeleiding en een technieklokaal c.q. voor kooklessen.
Alle ruimten behoeven niet aanwezig te zijn, door slim in te richten zijn sommige ruimten voor verschillende functies
geschikt te maken.
Er blijft rondom De Kei nog voldoende ruimte over, naast het heel grote schoolplein aan de westkant,
om schoolpleintjes (speelplaatsjes) te creëren.
Wij hopen spoedig van u een antwoord te krijgen.

Namens de SHK, met vriendelijke groet, W.A. (Pim) de Herder


Het antwoord, op dinsdag 29 november 2016, van de wethouder Westerkamp luidde:

Op woensdag 7 december 2016 is een stuurgroepvergadering Brede School Hippolytushoef.
Op deze vergadering bepaalt de stuurgroep haar advies aan de gemeente.
Op basis van dit advies komt een collegevoorstel.
Na het collegevoorstel wordt de raad gevraagd om een zienswijze (raad januari/uiterlijk februari).
Na deze zienswijze neemt het college een definitief besluit betreffende de locatie.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.