header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


Wijksteunpunt

02 mei.De fractie komt in mei weer naar u toe!


De fractie van de SHK komt graag met u in gesprek.

Tijdens de openbare fractievergaderingen heeft u de gelegenheid om uw vragen aan de fractie te stellen. Ook vernemen de fractieleden graag van u wat er leeft in uw woonomgeving!

De eerstvolgende openbare fractievergadering wordt gehouden op 2 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Kroon, Kroonwaard 1, 1775 BX  Middenmeer.

Het verzoek aan insprekers om zich voorafgaand te melden bij de fractiesecretaris, dhr. P.C. Meijer, tel. 0227 503559 of via mail meijerpc@quicknet.nl.

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.