header

Actualiteiten

Lees ons nieuws

SHK Senioren Hollands Kroon, blijft zich er sterk voor maken dat inwoners die graag in hun eigen kern willen wonen, ook de mogelijkheid krijgen om daar te wonen. Een ander aandachtspunt waar SHK zich sterk voor maakt is de combinatie onderwijs en werkgelegenheid.


01 nov.Blijk van waardering voor mantelzorger


Waardeer uw mantelzorger!
01-11-2016
Bent u Wmo-cliënt en heeft u een mantelzorger? Dan kunt u hen dit jaar zelf extra waarderen. Hiervoor krijgt u binnenkort drie VVV-bonnen van € 10,- om weg te geven aan uw mantelzorger(s). Op die manier kunt u hen bedanken voor de inzet. U ontvangt hiervoor binnenkort een brief van ons.
Voor wie is de bon?
Wethouder Mary van Gent: “De inzet van mantelzorgers waardeer ik enorm en is ontzettend belangrijk in onze samenleving. Mantelzorgers doen hun werk met zo veel liefde. Dat zorgt voor warmte en geborgenheid. Wmo-cliënten weten dat natuurlijk als geen ander. Daarom geef ik ze met deze bonnen graag de mogelijkheid om die waardering aan hun mantelzorgers te laten blijken.”
U bepaalt zelf aan wie u de bonnen geeft. Dat kan zijn aan familie, vrienden, buren en kennissen die u vrijwillig en onbetaald helpen.
Heeft u geen mantelzorger?
Misschien heeft u geen mantelzorger. U kunt hierover met Wonen Plus Welzijn bellen als u hierover wilt praten. Ook kan een vrijwillige afhankelijke adviseur langskomen om dit met u te bespreken. Deze afspraak kunt u ook met Wonen Plus Welzijn maken. Het telefoonnummer is 0224 – 273 140.
Bron: website gemeente Hollands Kroon

Informatie

Wij besturen met een hart voor senioren en gehandicapten en met aandacht voor alle andere groepen in deze samenleving die door gebrek aan zelfredzaamheid, buiten hun schuld, zijn aangewezen op zorg.